Actualiteiten

22 Jul

Geen giftenaftrek bij gedwongen afzien van vrijwilligersvergoeding

 
Bron: Geen

U kunt de giften aan goede doelen onder voorwaarden in aftrek brengen op uw inkomen in box 1. Dat geldt ook als u als vrijwilliger voor een dergelijke instelling kosten maakt die u niet declareert of als u recht op een vergoeding heeft, maar daarvan vrijwillig afziet. Ingeval u op voorhand wordt geacht van de vrijwilligersvergoeding af te zien, heeft u echter geen recht op giftenaftrek. Dat heeft de belastingrechter beslist in de zaak van een vrijwilliger aan wie door een algemeen nut beogende instelling (anbi) aan het einde van het jaar een onbelaste vrijwilligersvergoeding was toegekend. De vrijwilliger stortte de vergoeding vervolgens weer terug aan de anbi (een stichting). Uit de notulen van de vergadering van de anbi bleek dat de vrijwilligers geacht werden de vergoeding niet te accepteren en terug te storten. Onder die omstandigheid is er geen sprake van een reŽle vergoeding, waarvan op vrijwillige basis afstand wordt gedaan. De vrijwilliger kon de gemiste vergoeding niet in mindering brengen op zijn inkomen in box 1.

meer lezen