Actualiteiten

22 Jul

Bezuinigingen op de kosten voor kinderen

 
Bron: Geen

Het kabinet gaat bezuinigen op de kosten voor kinderen. De huidige 12 kindregelingen worden beperkt. Zo worden in 2013 de kindertoeslag in box 3 en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Verder moeten tussen 2012 en 2015 de aftrek van kosten voor levensonderhoud van kinderen en de overdracht van de algemene heffingskorting voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar, gefaseerd worden afgeschaft. Het kindgebonden budget wordt in 2012 tot 2 kinderen beperkt en vanaf 2013 afgeschaft voor mensen met meer dan € 100.000 vermogen. Verder wordt de verhoging van de bedragen in 2011 niet voortgezet en vindt tussen 2012 en 2015 geen inflatiecorrectie plaats. Tot slot gaat u als ouder meer bijdragen aan de kinderopvang. Daartoe wordt de ouderbijdrage met 16,25% verhoogd en onafhankelijk van het inkomen een vaste bijdrage van ongeveer € 15 per maand ingevoerd. De kinderopvang en de kinderopvangtoeslag worden bovendien voor minder ouders toegankelijk.

meer lezen