Actualiteiten

02 Sep

Oude regelingen maken personeelsfeest of –reis extra feestelijk

 
Bron: Geen

Een personeelsfeest of –reis is loon tegen de factuurwaarde inclusief BTW. Onder de werkkostenregeling kunt u het feest of de reis als eindheffingsbestanddeel aanwijzen, maar dan blijft het feest of de reis slechts onbelast, zolang er ruimte is in het forfait. Bij een tekort aan forfait moet u 80% eindheffing afdragen. Dan wordt het voor u al snel een duur feestje/reisje. U kunt dan waarschijnlijk beter kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. U kunt dan gebruikmaken van de vrijstelling van maximaal € 454 per werknemer per jaar. Daarnaast kunt u voor de kosten van maaltijden en logies de normbedragen (in plaats van de werkelijke kosten) hanteren, waardoor u eerder binnen de maximum vrijstelling blijft. Let er dan wel op dat u beschikt over gespecificeerde facturen!
Naast de oude regeling kan overigens ook het personeelsfonds, dat ook na 2014 blijft bestaan, een interessant alternatief zijn voor de werkkostenregeling.

meer lezen