Actualiteiten

05 Aug

Korting op AOW-partnertoeslag

 
Bron: Geen

Als u een AOW-uitkering ontvangt en u heeft een partner die jonger is dan 65 jaar met geen of weinig inkomen, dan kan uw AOW-uitkering worden aangevuld met een toeslag ter grootte van 50% van het netto minimumloon. Sinds 1 augustus jl. is een korting van 10% op dit AOW-partnerpensioen ingevoerd. Bovendien is de berekeningswijze veranderd. De hoogte van de toeslag was voorheen afhankelijk van het inkomen van uw jongere partner. De hoogte van de korting is echter afhankelijk van het gezinsinkomen boven € 30.000. Overigens is al in de jaren negentig van de vorige eeuw besloten om de AOW-partnertoeslag helemaal af te schaffen voor mensen die vanaf 2015 65 jaar worden.

meer lezen