Actualiteiten

05 Aug

Meer rechtsbescherming bij informatie- en administratieverplichtingen

 
Bron: Geen

Sinds 1 juli jl. heeft u meer mogelijkheden om u tegen informatieverzoeken of administratieve verplichtingen van de Belastingdienst te verzetten. Als u niet (geheel) voldoet aan een informatieverzoek van de Belastingdienst over uw eigen belastingplicht, dan heeft de Belastingdienst sindsdien de keuze om daarin te berusten óf aan u een informatiebeschikking af te geven. U kunt zich tegen de beschikking via bezwaar en beroep verzetten. Heeft de Belastingdienst geen beschikking afgegeven of wordt u in het gelijkgesteld in uw verzet tegen het informatieverzoek, dan verbetert uw bewijspositie. Als de aanslag dan wordt opgelegd, hoeft u namelijk niet meer te ‘bewijzen’ maar nog slechts ‘aannemelijk te maken’ dat die aanslag onjuist is. Daarnaast zijn voor bezwaar vatbare kostenvergoedingsbeschikkingen ingevoerd ingeval van een onterecht informatieverzoek voor derdenonderzoeken en ingeval van onterechte administratieve verplichtingen.

meer lezen