Belastingen

Als ondernemer heeft u fiscale verplichtingen, die veel van uw kostbare tijd in beslag nemen. Tijd die u beter kunt besteden aan het laten groeien van uw bedrijf. Kemran kunt u daarbij ondersteunen.

Om te voorkomen dat u meer betaalt dan nodig is, proberen we uw belastingaangifte zo voordelig mogelijk uit te laten komen en maken gebruik van fiscale voordelen. We hebben ruime ervaring met het indienen van uw belastingaangiften en hebben actuele kennis van wet- en regelgeving.

We bieden hulp bij de onderstaande belastingaangiften:

Omzetbelasting
Loonheffing
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting

  • Omzetbelasting

    Als u ondernemer bent, dan draagt u omzetbelasting (btw) af over de meeste producten en diensten die u verkoopt. Hoe moet u goederen en diensten met verschillende btw-tarieven registreren in de boekhouding? Welke tarieven dient u te hanteren voor uw diensten of goederen? Hoe moet u btw afdragen? Voor welke regelingen komt u in aanmerking? Hoeveel belastingvermindering kunt u precies krijgen? Met deze en vele andere vragen kunt u terecht bij Kemran Administraties. We zijn bereid om u te ondersteunen met het verzorgen van aangifte omzetbelasting en loonheffingen.

  • Inkomstenbelasting

    Iedereen in Nederland betaalt belasting over zijn inkomsten. Werknemers betalen loonbelasting, ondernemers inkomstenbelasting. Tenminste, als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Is dit niet zo, dan draagt u op een andere manier belasting af over uw inkomsten. Maar wanneer bent u een ondernemer voor de inkomstenbelasting? Ons administratiekantoor heeft veel ervaring met aangiften inkomstenbelasting van ondernemers. Wij zetten graag onze ervaring en kennis in voor aangifte van inkomstenbelasting voor eenmanszaak, vof en BV.

  • Vennootschapsbelasting

    Besloten vennootschappen (BV's) betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen. Omdat het vermogen van de BV afgescheiden is van het priv vermogen, komen er meer zakelijke handelingen in beeld. Dit heeft gevolgen. Bijna overal dient u overeenkomsten van te hebben en dient u over vorderingen en schulden aan verbonden lichamen een zakelijke vergoeding te rekenen en deze tot uw resultaat laten behoren. We kunnen al deze zaken voor de BVs verzorgen.